תאונות שנגרמו תוך כדי הליכה או משחק במקומות ציבוריים, על מדרכה, כביש, שביל וכיו"ב

 

טיפים:

• יש לצלם את מקום המפגע שבגינו נגרמה התאונה, דהיינו: הבור, המדרכה המשובשת, המרצפות החסרות וכיו"ב מקרוב, לצורך המחשת המפגע ומרחוק על מנת לזהות את מיקומו של המפגע.
• יש לרשום את הכתובת המדויקת של התאונה.
• לאחר קרות התאונה רצוי לפנות בכתב לעירייה ולהתריע על קיומו של המפגע.

האם ניתן לקבל פיצוי גם אם לא נגרם נזק גוף רציני אלא מדובר בתאונה קלה בלבד?
האם ניתן לתבוע בגין נזקי גוף שנגרמו בעת משחק במגרש כדורגל/כדורסל שכונתי?
האם נתן לתבוע בגין נזקי גוף שנגרמו בעת משחק בגן שעשועים?
האם ניתן לתבוע בגין החלקה על רצפה רטובה במקום ציבורי?